Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Wijziging van de statuten van Proximus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus wijzigt.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Vervanging van leden van het Comité overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het ontslag, de vervanging en de benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven*.

Lees verder - 04/09/2015 17:01

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij voor de Belgische Spoorwegen, Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Spoorcodex wijzigt.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo in tweede lezing het voorontwerp van wet goed tot wijziging en aanvulling van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Lees verder - 10/07/2015 14:38

Wijziging voorlopige regels die als beheerscontract voor Infrabel en NMBS gelden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 december 2013, tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, aanpast.

Lees verder - 19/06/2015 13:39

Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo het voorontwerp van wet goed tot wijziging en aanvulling van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Lees verder - 08/05/2015 15:31

Postdienst: wijziging van de maximale afmetingen van een genormaliseerde zending

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een vergissing moet rechtzetten in het koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst, en meer bepaald wat betreft de vermelding van de maximale afmetingen van een genormaliseerde zending.

Lees verder - 30/04/2015 13:46

Wijziging van de statuten van Infrabel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Jacqueline Galant akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten en van de gecoördineerde statuten van  Infrabel.

Lees verder - 24/04/2015 13:57

Wijziging van de statuten van de NMBS

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Jacqueline Galant akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten en van de gecoördineerde statuten van de NMBS.

Lees verder - 24/04/2015 13:57

Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap Belgacom in Proximus

Op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed die de maatschappelijke benaming van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom vervangt door Proximus.

Lees verder - 24/04/2015 13:57